Schronisko im. św. Brata Alberta w Pępicach

Schronisko im. św. Brata Alberta w Pępicach

Kwotę w wysokości 10.000 zł zaoferował  Wójt Gminy Skarbimierz na realizację zadania publicznego „Powrót osób bezdomnych do społeczności” dla schroniska im. św. Brata Alberta z siedzibą w Pępicach.

Więcej na stronie Gminy Skarbimierz.