Skarbimierz Osiedle: Biogazowania oraz zakład utylizacji odpadówNiewiele wiadomo na temat nowej inwestycji, zdania na ten temat są podzielone. Więcej można przeczytać i posłuchać na stronie Radia Opole.

{jgtabber}

{youtube}W5PRHAP3Gok{/youtube}
{jgquote}

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz

oraz o przystąpieniu do jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz oraz o przystąpieniu do jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 15.05.2009r.:

1.      na piśmie na adres: Urzędu Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, Skarbimierz Osiedle, 49-318 Skarbimierz,

2.      drogą elektroniczną na adres: ug@skarbimierz.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

3.      osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, w pokoju nr 14.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skarbimierz.

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit {/jgquote}

{/jgtabber}

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoUstawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko