biogazowna na tereniePojawiły się kolejne głosy w sprawie budowy biogazowni na terenie  gminy Skarbimierz. Swoje słowa wypowiedział wójt Andrzej Pulit w oświadczeniu, które znalazło się w skrzynkach pocztowych mieszkańców oraz na stronie Urzędu Gminy . Poniżej znajduje się pełny tekst:

 

Oświadczenie Wójta Gminy Skarbimierz

    W związku z podjętą przez mieszkańców Żłobizny negatywną opinią w sprawie budowy biogazowi rolniczej, oświadczam, że uwzględniając tę opinię podejmę wszelkie czynności zgodne z prawem, aby inwestor odstąpił od realizacji tej inwestycji.

    Ponadto deklaruję prowadzenie akcji informacyjnej odnośnie przedsięwzięć poprawiających stan środowiska, a także pokazów praktycznych rozwiązań.

Wyrażam również ubolewanie z powodu udzielania błędnych informacji przez funkcjonariuszy publicznych zaangażowanych w wywołanie niepokoju obywateli.

Wójt Gminy

Andrzej Pulit

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta, radnych, sołtysów i mieszkańców całego regionu. Głównym tematem spotkania były inwestycje, które mają powstać w sąsiedztwie byłego lotniska na Skarbimierzu.