Przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć 110 kV w relacjach: linia Hermanowice – Dobrzeń, Hermanowice – Oława, Hermanowice – Zacharzyce, Hermanowice – Gracze, Hermanowice – Groszowice. Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny gazu ziemnego relacji: Zdzieszowice – Gać – Wrocław Ołtaszyn o nominalnym ciśnieniu 4.0 MPa i przekroju DN 350.