konkursDyr

Wójt Gminy Skarbimierz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarbimierz informuje o konkursie na kandydata, który może ubiegać się o stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle, Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle i Gminnego Zespołu Przedszkoli Publicznych w Skarbimierzu Osiedle wchodzących w skład Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 kwietnia 2012 roku, do godziny 15.15 lub na adres:

Urząd Gminy Skarbimierz

Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

Ogłoszenie w formacie PDF można pobrać TUTAJ.