straz

Gmina Skarbimierz ogłosiła na swojej stronie internetowej nabór na stanowisko Komendanta Straży Gminnej, drugi wakat to stanowisko Strażnika Straży Gminnej. W obu przypadkach umowa jest na czas określony nie dłuższy niż rok. Przyszły Komendant może liczyć na wynagrodzenie w przedziale pomiędzy 1.800,00 zł a 3.600,00 zł. Strażnik za swoją pracę może liczyć od 1.350,00 zł do 2.600,00 zł.

Zainteresowani powyższymi stanowiskami mogą składać wymagane dokumenty do 23.04.2012 w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12

Więcej na temat wymagań oraz dokumentów można przeczytać na stronie WWW Gminy Skarbimierz.