Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogą się ubiegać wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni.

Członkini „Wilijek” oraz jednocześnie Radna Gminy Skarbimierz Joanna Janocha otrzymała w tym roku nagrodę „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.
Nagroda przyznawana jest corocznie przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie społecznikom działającym na terenie województwa opolskiego na obszarach wiejskich.