Nowe ceny wody i ścieków

Nowe ceny wody i ścieków

Spółka EKO – SKARBIMIERZ  ogłosiła nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skarbimierz. Nowe ceny będą obowiązywać w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Nowe stawki zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Skarbimierz w dniu 01.12.2010r.

 

  • Cena za 1m3 dostarczanej wody
    • Cena netto 2,50 zł/m3
    • Cena netto 2,67 zł/m3
  • Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
    • Cena netto 5,31 zł/m3
    • Cena netto 5,68 zł/m3

Zobacz więcej…