ImageW gminie Skarbimierz inwestuje coraz więcej firm, mamy kolejny powód do radości. Po inwestycjach firmy Cadbury kolejne zapowiadają dwie firmy, są to VPK Packaging Group oraz Keiper.

 

Firma VPK Packaging Group jest międzynarodową korporacją specjalizująca się w produkcji artykułów papierniczych. Na terenie 59,0096 ha VPK zamierza wybudować zakład produkcji papieru i zakład produkcji tektury falistej. W ramach projektu papierni planowane jest wytwarzanie papieru z surowców wtórnych (makulatura) o gramaturze od 70 do 140 g/m2. Przewidywana zdolność produkcyjna papierni wynosić będzie 250 tys. ton rocznie, natomiast przewidywana zdolność produkcyjna zakładu tektury falistej – 70 tys. ton rocznie.

Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 425,6 mln zł, a docelowe zatrudnienie, co najmniej 170 pracowników.

Realizacja inwestycji w Polsce warunkowana jest objęciem jej terenu specjalną strefą ekonomiczną.

Firma Keiper została założona w 1920 r. w Niemczech i od początku specjalizowała się w wytwarzaniu akcesoriów samochodowych. Firma posiada zakład produkcyjny w Świebodzinie.

Keiper na powierzchni 10,1159 ha zamierza wybudować w Skarbimierzu zakład produkcji stelaży i metalowych komponentów siedzeń samochodowych. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 48,5 mln zł, a docelowe zatrudnienie, co najmniej 400 pracowników.

Realizacja inwestycji w Polsce warunkowana jest objęciem jej terenu specjalną strefą ekonomiczną.

W dalszej części artykułu przedstawiam kilka tabel i statystyk, związanych z tymi inwestycjami.

 

  • Opis konkretnych projektów inwestycyjnych

Lp.

Nazwa firmy (inwestora)

Lokalizacja inwestycji

Pow. w ha

Branża

Deklarowane

Nakłady inwestycyjne w mln zł

Zatrudnienie (osoby)

1.

VPK Packaging Group

Skarbimierz

59,0096

papiernicza

425,6

170

2.

Keiper

Skarbimierz

10,1159

motoryzacyjna

48,5

400

RAZEM

69,1255

474,1

570

  •  sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        w mln zł

 Wyszczególnienie

Skarbimierz

Razem 

VPK

Keiper

Powierzchnia w ha

59,0096

10,1159

69,1255

Nowe miejsca pracy (etaty)

170

400

570

nakłady inwestycyjne

425,6

48,5

474,1

przewidywana pomoc publiczna

150,3

21,9

172,2

przewidywane wpływy do budżetów, w tym:

417,9

180,0

597,9

a) wpływy do budżetu państwa:

407,6

177,5

585,1

    VAT

404,4

176,0

580,4

    podatek PIT

3,2

1,5

4,7

b) wpływy do budżetów jedn. sam. terytorialnego:

10,3

2,5

12,7

    podatek  PIT

3,0

1,4

4,4

    podatek od nieruchomości

7,3

1,1

8,4

  • rynek pracy
Wg stanu na koniec października 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła:
 Podstrefa Skarbimierz powiat Brzeski20,3 %