{google_map}https://maps.google.pl/maps?q=skarbimierz+osiedle&hl=pl&ll=50.845432,17.421184&spn=0.008414,0.025985&hnear=Skarbimierz+Osiedle,+brzeski,+opolskie&t=h&z=16|width:650|height:300|zoom:15|link:yes|link_label:Zobacz na większej mapie{/google_map}

Gmina Skarbimierz (dawna gmina Brzeg) położona jest w zachodniej części województwa opolskiego. Gmina Skarbimierz od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Gmina Skarbimierz obejmuje swoim zasięgiem 15 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład 14 sołectw. Zajmuje powierzchnię 110 km2, co stanowi 1,16 % ogólnej powierzchni województwa. Mieszka w niej 7024 mieszkańców, co stanowi 0,66 % ogólnej liczby ludności regionu.

Skarbimierz Osiedle – miejscowość (na prawach osiedla analogicznych do sołectwa) powstała wskutek przekształcenia wojskowej bazy lotniczej Armii Radzieckiej na cele cywilne. Położona w Polsce w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Skarbimierz, niedaleko wsi Skarbimierz. Od 1 stycznia 2002 miejscowość jest siedzibą gminy Skarbimierz (dawna nazwa gminy to gmina Brzeg z siedzibą w Brzegu).

Historia miejscowości Skarbimierz Osiedle jest ściśle związana z istniejącym tu kiedyś lotniskiem. Pierwsze obiekty – wówczas lotnictwa sportowego – powstały przed I wojną światową. W latach 1930. do przebudowy lotniska przystąpiło Luftwaffe. W 1939 roku z lotniska startowały samoloty bombardujące Polskę.

W 1945 roku zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Po wojnie było wielokrotnie przebudowywane. Było jedną z największych baz lotniczych Wojsk Radzieckich w Polsce. Cały teren zajmował ok. 680 ha. Otoczony był podwójnym płotem z drutem kolczastym.

Na lotnisku stacjonowało kilka jednostek:

  • 151 Samodzielny Pułk Waliki Radioelektronicznej wyposażonej w samoloty Jak 28 PP (niszczenie stacji radarowych nieprzyjaciela)
  • 164 Kerczeński Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego wyposażony w samoloty MiG 25 RB, MiG 25 BM i Su 24 MR
  • 55 Sewstopolski Samodzielny Pułk Śmigłowców
  • 871 Pomerański Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

Wojska radzieckie wycofały się w latach 1991 – 1993.

Obecnie część byłych obiektów wojskowych została już zagospodarowana na cele cywilne (mieszkalne, gospodarcze i użyteczności publicznej), głównie bloki mieszkalne; natomiast schrony, budynki koszarowe, więzienie NKWD i część hangarów pozostają niewykorzystane. Jeden z hangarów Świadkowie Jehowy zaadaptowali na salę zgromadzeń. Na terenie byłego lotniska funkcjonuje kilkanaście zakładów produkcyjnych oraz baz transportowych, m.in. fabryka czekolady i gumy do żucia Cadbury-Wedel.

źródło: wikipedia