Na wniosek wojewody opolskiego, Andrzej Pulit, wójt Skarbimierza, został odwołany przez premiera Donalda Tuska. jest to następstwo wyroków wydanych przez sąd administracyjny, z których wynika, że wójt wielokrotnie naruszał prawo oświatowe m.in. przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów szkoły i przedszkola.

O otrzymaniu przez Opolski Urząd Wojewódzki tzw. rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie poinformował rzecznik wojewody Jacek Szopiński. Premier podpisał je 17 czerwca br.

W dokumencie wskazano m.in., że choć część argumentów wojewody z różnych względów prawnych nie została wzięta pod uwagę, wójt naruszył zapisy ustawy o systemie oświaty związane z procedurami powoływania i odwoływania dyrektorów. „Ustalono ponad wszelką wątpliwość, iż działania wójta (…) miały postać wielokrotnego, uporczywego naruszania (…) przepisów poprzez powierzanie stanowiska dyrektora, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oraz powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora jednostek oświatowych w gminie Skarbimierz z naruszeniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, a także, iż miały miejsce zarówno przed, jak i po otrzymaniu przez wójta (…) wezwania do zaprzestania naruszeń prawa w tym zakresie” – brzmi fragment rozstrzygnięcia.

O odwołanie Pulita wojewoda wnioskował w sierpniu ub. roku. Jak argumentował w wydanym wówczas oświadczeniu, m.in. w latach 2011-2013 wójt niezgodnie z prawem odwoływał dyrektorów oraz obsadzał stanowiska dyrektorów Gminnego Zespołu Przedszkoli oraz Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedlu.

Czytaj więcej