06

Stacja TV:

Dzień:

Najlepsze dziś w TV! » Jak korzystać z programu TV?
1. Wybierz stację TV.
2. Wybierz dzień tygodnia.
3. Naciśnij „Pokaż program”.