1) Serwis WWW

Korzystanie z niniejszych stron WWW podlega warunkom i zasadom określonym poniżej. Dostęp i użytkowanie witryny www.skarbimierz.info.pl (zwanym dalej portalem) podlega niniejszym Warunkom Użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków zanim skorzystają Państwo z Portalu. Korzystając ze stron Portalu, użytkownik akceptuje tym samym poniższe Warunki. Jeśli użytkownik nie akceptuje tychże Warunków Użytkowania, nie powinien korzystać ze stron Portalu w sieci.

Jakość informacji
Portal nie gwarantuje, że dostępne na niniejszych stronach WWW informacje są dokładne, wolne od wad, pełne lub aktualne, a udostępniane przez Portal oprogramowanie pozbawione usterek i bezpieczne dla sprzętu, na którym będzie uruchamiane. Redakcja Portalu zapewnia jednak że dokłada wszelkich starań, by zapewnić pełny i wolny od wad dostęp do usług, treści i oprogramowania udostępnianego przez Serwis.

 

Rejestracja użytkowników Portalu
Rejestracja użytkownika, czyli założenie konta w Portalu jest dobrowolne, a użytkownicy nie posiadający kont w Portalu mogą korzystać ze strony. Zarejestrowani użytkownicy uzyskują jednak dostęp do dodatkowych funkcji (m. In.: zamieszczanie komentarzy, otrzymywanie biuletynu z nowościami na stronach Portalu, dodawania komentarzy i pisania postów na forum dyskusyjnym).

Podczas rejestracji użytkownik dobrowolnie podaje swój adres mailowy konieczny do założenia konta i wyraża tym samym zgodę na otrzymanie linku aktywacyjnego potwierdzającego gotowość założenia konta, otrzymywanie informacji o nowościach w Portalu, konkursach organizowanych na łamach witryny, wydarzeniach nad którymi Portal objął patronat medialny oraz treści reklamowych. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie załączników graficznych oraz linków prowadzących do stron WWW.

Posiadanie konta w Portalu daje użytkownikowi dostęp do obszarów dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się zatem do korzystania z konta w Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników, nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta, nie rozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników Portalu korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym, informacyjnym, tzw. łańcuszków internetowych, etc.) oraz nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem; konta którego nazwa zawiera zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować zablokowaniem konta.

 

Łącza do innych stron internetowych
Użytkownik może poprzez hipertekst lub inne połączenia w sieci dostać się na inne strony WWW, które nie wchodzą w skład Portalu. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą linki z naszego serwisu WWW, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami WWW. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu.

 

Odpowiedzialność użytkownika
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść wszelkiego rodzaju materiału, który umieszcza on na stronach Portalu. Portal nie opowiada za treść jakiegokolwiek przekazu lub informacji przesłanych przez użytkowników lub za treść informacji umieszczonej w sieci przez osoby trzecie, nawet jeśli dostęp do sieci został uzyskany poprzez Portal. Niemniej Portal zastrzega sobie prawo, z którego może korzystać na zasadzie całkowitej dowolności, do przeglądania, redagowania i usuwania wszelkiego materiału, który Redakcja Portalu uzna za nielegalny, obraźliwy, niezgodny z niniejszymi warunkami lub w innym sensie niestosowny. Patrz Warunki i zasady dodawania komentarzy.

 

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron WWW
Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach WWW. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis WWW w jakikolwiek inny sposób.

 

Wykluczenie odpowiedzialności
Nasze strony WWW mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach WWW. Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach WWW. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych. W żadnym z przypadków Portal nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z informacji lub też odwoływaniem się do informacji znalezionej na tej witrynie WWW bądź na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym, lecz bynajmniej nie ograniczając powyższego do utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty programów i innych danych, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia Portalu o możliwości wystąpienia takowych.

 

Wykorzystywanie Serwisu
Zabronione jest wykorzystywanie Portalu i dostępnych nań form komunikacji a zwłaszcza (postów,artykułów, komentarzy do artykułów i ankiet,) do prezentowania treści reklamowych i materiałów sprzecznych z prawem polskim i obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia przez użytkownika polskiego prawa, zasad współżycia społecznego, zasad obowiązujących w Portalu (niniejszy regulamin, netykieta, regulamin dodawania komentarzy) Redakcja Portalu zastrzega sobie zastosowanie wszelkich możliwych konsekwencji zgodnych z prawem polskim.

Redakcja Portalu zastrzega sobie możliwość pełnej edycji, a nawet usunięcia wszystkich publikowanych na łamach Portalu treści i materiałów bez zgody ich autorów i bez podawania przyczyny, zablokowania dostępu do Portalu IP komputera z którego zostały wysłane te materiały a nawet skasowania profilu użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszych stron www. Portal zastrzega sobie prawo dokonywanie w każdej chwili zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania bez ostrzeżenia o tym użytkownika. Zmiany te od chwili wprowadzenia będą w trybie natychmiastowym obowiązujące. Użytkownik zgadza się na regularne przeglądanie strony Portalu w celu zapoznania się wymienionymi zmianami. Jeśli użytkownik będzie korzystał dalej ze stron Portalu po wprowadzeniu powyższych zmian, oznacza to, że je zaakceptował.

 

2) Forum dyskusyjne & komentarze

1. Uczestnik portalu publikuje swoje posty, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja portalu Skarbimierz Info nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na www.skarbimierz.info.pl

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź portalu internetowego Skarbimierz Info treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź portalu internetowego Skarbimierz Info treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

5. Redakcja portalu Skarbimierz Info zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy z treści www.skarbimierz.info.pl bez podawania przyczyn.

6. Nie należy umieszczać komentarzy, które:

a) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
d) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
g) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:
– są reklamami
– są spamem
– nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
– zawierają uwagi skierowane do redakcji portalu Skarbimierz Info. W celu skontaktowania się z redakcją serwisu należy posługiwać się adresem poczty elektronicznej: – admin@skarbimierz.info.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3) Ogłoszenia

1. Osoba umieszczająca ogłoszenie w serwisie www.skarbimierz.info.pl i podając swój adres email wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas wprowadzania ogłoszenia danych w bazie danych serwisu www.skarbimierz.info.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

2. Serwis www.skarbimierz.info.pl nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszenioobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, serwis www.skarbimierz.info.pl zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.

3. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjny

4. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia serwisu.

5. Serwis www.skarbimierz.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
– treści ogłoszeń,
– zamieszczane przez użytkowników dane,
– wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
– przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu,

6. Serwis www.skarbimierz.info.pl zastrzega sobie prawo do:
– usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
– usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
– wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
– przerw w funkcjonowaniu serwisu,
– wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, tj.informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.skarbimierz.info.pl (zmiany, promocje) niekomercyjne listy (życzenia świąteczne) oraz listy komercyjne, których wysyłka została opłacona przez sponsora serwisu www.skarbimierz.info.pl

{jcomments off}