Listy  dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych Gminnej Szkoły Podstawowej i Gminnego Gimnazjum są dostępne w kancelarii szkoły i biurze podawczym (budynek Gminnego Gimnazjum). Szczegóły przydziału do poszczególnych klas zostaną opublikowane po 25 maja 2015 r.