Retusz zdjęć
Oferta obróbki zdjęć jest bardzo szeroka zaczynając od  najprostszego retuszu jakim jest korekcja czerwonych oczu. Możemy także dla Państwa wykonać zaawansowany retusz fotografii, jak chociażby usunięcie zbędnych osób ze zdjęcia czy też niepotrzebnych elementów psujących wygląd dobrej lub ważnej fotografii.

 

Renowacja fotografii
Kolejną z bardzo ciekawych usług obróbki fotografii jest renowacja zdjęć. Umożliwiamy Państwu w ten sposób możliwość odzyskania częściowo zniszczonych fotografii. Zakres możliwych prac jest duży, gdyż może to być korekta wyblakłych barw, usuwanie plam i zagięć a nawet odtworzenie zniszczonych fragmentów zdjęcia czy uzupełnianie ubytków na fotografii. Można do nas przysłać do renowacji zarówno zdjęcie oryginalne jak i jego skan.

 

Fotomontaż
Wykonywane przez nas fotomontaże dają nieograniczone wręcz możliwości. Przykładem może być fotomontaż polegający na umieszczeniu osoby na zdjęciu z ciekawego miejsca. Fotomontaże takie mogą w efekcie dać Państwu, na przykład, pamiątkową serię zdjęć z wycieczki dookoła świata.

 

Efekty specjalne
Innym typem specyficznej obróbki zdjęć jest możliwość przekształcenia fotografii w sposób upodobniający ją do obrazu, rysunku lub plakatu. Zdjęcia takie może świetnie nadaje się do powieszenia na ścianie lub wykorzystania w różnych pracach graficznych.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Poprzez nasze prace fotograficzne możemy dla Państwa stworzyć nową rzeczywistość.