Od 01.07.2013 obowiązuje nas nowa ustawa śmieciowa. W związku z tym zostały wystawione pod blokami nowe kontenery na śmieci, zmieniono zasady płatności za ich wywóz. Poniżej napiszę najważniejsze informacje na ten temat, które znajdują się na stronie internetowej Gminy Skarbimierz.

Opłaty za wywóz śmieci

Do czasu uzyskania indywidualnego numeru konta opłaty uiszczamy na konto Gminy Skarbimierz (Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów). Wpłat należy dokonywać  do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji. W tytule prosimy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Konto
Urząd Gminy Skarbimierz 71 8870 0005 2001 0031 2334 0012

 

Jak segregować?

POJEMNIK SIATKOWY
Tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe, złom, opakowania aluminiowe, papier, makulatura.
POJEMNIK ZIELONY
Szkło.
POJEMNIK SZARY LUB CZARNY
Pozostałe odpady zmieszane po segregacji.

{fshare id=266}