Smrodek czyli inwestycja na terenie gminy SkarbimierzCoraz głośniej o budowie biogazowi na terenie gminy Skarbimierz. Pierwsze informacje na ten temat można przeczytać pod tym adresem .

Mieszkańcy nie są zadowoleni z realizacji tych planów. Niedzielne spotkanie w Żłobiźnie zorganizowane przez panią Sołtys z mieszkańcami, wójtem A. Pulitem oraz inwestorem z firmy {jgtip text:=[http://bbizeneris.pl]}BBI Zeneris NFI{/jgtip} zgromadziło pełną salę zainteresowanych. Mieszkańcy Żłobizny przed spotkaniem dostali wydrukowane podstawowe wiadomości dotyczące biogazowni.

Pan wójt Andrzej Pulit wystąpił, jako pierwszy. Na początku wygłosił wykład na temat biogazowi, mieszkańcy jednak chcieli konkretów. Interesowały ich zagrożenia, jakie mogą ich czekać po zakończeniu budowy i uruchomieniu biogazowi.

{jgxtimg src:=[images/stories/pulit01.jpg] width:=[150]}

Biogazownia to czysta przyroda – kontynuował A. Pulit i właśnie w tym momencie jeden z przybyłych na spotkanie mieszkańców przerwał Wójtowi, przedstawił zgromadzonym mieszkańcom swoje odmienne zdanie na temat takiej inwestycji – został nagrodzony gromkimi brawami.

Biogazownia ma powstać na terenach rolniczych, 1000 metrów od zabudowań. Sęk w tym, że 200 metrów od planowanej inwestycji mieszczą się domy mieszkalne. Jak to możliwe? Andrzej Pulit tłumaczył, że mieszkańcy wybudowali się na terenach rolniczych, więc odległość liczył od terenów mieszkalnych.

Ciekawe informacje można przeczytać też na forum mieszkańców gminy Skarbimierz, administrator tego forum rozmawiał z przedstawicielami inwestora podczas spotkania w Żłobiźnie:

Najkrócej mówiąc byli zaskoczeni reakcją mieszkańców i trochę zdegustowani sytuacją w jakiej ich postawiono. Nikt ich nie poinformował o pierwotnym przeznaczeniu terenów, o możliwości zablokowania inwestycji w Żłobiźnie i na Osiedlu.

Stanisław Rakoczy – poseł – uważa, że budowa takich obiektów jest bardzo dobrym pomysłem.
– Energia odnawialna wydaje się być doskonałym sposobem na złagodzenie kryzysu energetycznego. Ważne jest to, ze samorząd lokalny wyszedł z inicjatywą chęci rozwoju rolnictwa – dodaje Rakoczy.

Zatrzymać budowę biogazowi może jedynie negatywna opinia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Tekst powstał na bazie artykułu ze strony infobrzeg.pl oraz forum mieszkańców gminy Skarbimierz.