straż gminna skarbimierz

W kwietniu 2012 r. Rada Gminy Skarbimierz podjęła uchwałę o utworzeniu Straży Gminnej w Skarbimierzu. Zgodnie z tą uchwałą Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze Komendanta Straży Gminnej i Strażnika Straży Gminnej. Oba Konkursy zostały rozstrzygnięte i w dniu 7 maja Wójt podpisał umowy o pracę dla tych dwóch stanowisk. Nowym Komendantem Straży Gminnej w Skarbimierzu został Jan Minosora, a Strażnikiem Straży Gminnej Jakub Telego. Jan Minosora ma 45 lat, jest emerytowanym Policjantem, służbę w Policji pełnił przez 22 lata, ostatnio na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu, z wykształcenia jest prawnikiem i mieszka na terenie gminy Lubsza, jego hobby jest łowiectwo i turystyka górska. Jakub Telego ma 22 lata, ma wykształcenie średnie, ale nadal się uczy w ramach studiów zaocznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, mieszka na terenie gminy Olszanka interesuje się sportami walki, od 2006 r. trenuje Taekwondo.

Straż Gminna jest na razie w fazie organizacyjnej, czeka na mundury i wyposażenie, które są już zamówione. Od 21 maja Strażnik Jakub Telego rozpoczyna wymagane przepisami szkolenie, które kończy się egzaminem. Straż Gminna swoją siedzibę, do czasu przygotowania nowego lokalu (w budynku Spółki Eko-Skarbimierz), ma w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12. Pomimo fazy organizacyjnej Straż Gminna podejmuje już pierwsze interwencje, jednak trzeba pamiętać, ze dopóki jej pracownicy nie przejdą wymaganego przepisami szkolenia i nie zdadzą kończącego je egzaminu ich możliwości działania są mocno ograniczone. Jedak pomimo tych trudności Komendant Jan Minosora zapewnia, że można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w Gminie Skarbimierz. zgłoszonymi sprawami, które są w kompetencji Straży Gminnej zajmiemy się od razu, natomiast te, których załatwienie znajduje się w kompetencji innych instytucji i organów, przekażemy zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa według właściwości.

Kontakt do Straży Gminnej w Skarbimierzu

Pozdrawiam Jan Minosora

Komendant Straży Gminnej w Skarbimierzu

Z mojej strony gratuluję objęcia stanowiska Komendanta Straży Gminnej w Skarbimierzu, pozdrawiam i życzę jak najmniej interwencji.