W dniu wczorajszym (03.04.2013) odbyła się Sesja Rady Gminy Skarbimierz. Radni podejmowali uchwałę w sprawie:

 Zmiany uchwały Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Miało to pozwolić na sprzedaż budynków państwowej szkoły i przedszkola na terenie Skarbimierza-Osiedle. Budynki miały być sprzedane spółce ECO-Skarbimierz. Zdziwieni radni byli przekonywani przez wójta, że niejednokrotnie informował o takiej sprzedaży.

– Na zebraniach była mowa o sprzedaży mienia, działek inwestycyjnych, a nie szkoły! – oponował radny Kazimierz Zakowicz.

– Jeżeli pan wójt chce sprzedać szkołę, to proszę przyjechać na zebranie do Brzeziny i wprost powiedzieć to ludziom – wtórował mu radny Piotr Szkoda.

Cytat z NTO Wójt Skarbimierza chciał sprzedać szkołę i przedszkole

Urząd Gminy Skarbimierz zlecił wycenę nieruchomości a spółka ECO-Skarbimierz ogłosiła przetarg na udzielenie jej kredytu na zakup nieruchomości w wysokości 3,5 mln złotych.

Ostatecznie radni przygotowali uchwałę, która zakazuje wójtowi sprzedaży mienia służącego celom publicznym, bez ich zgody. Wójt powiedział, że nie zrobi nic bez zgody rady i sprawa jest zamknięta.

{fshare id=251}