Urząd Gminy Skarbimierz
Ul. Parkowa 12 Skarbimierz Osiedle
49-318 Skarbimierz
telefony (+48 77) 4046600, 4046601, 4046602

Wójt Gminy – Andrzej Pulit
Z-ca Wójta – Stanisław Wojnicki
Sekretarz – Barbara Skibińska
Skarbnik Gminy – Małgorzata Urysz

Strona domowa

{jgxgal folder:=[images/stories/ug] cols:=[3]}