Wkacyjny skarbimierz

Wkacyjny skarbimierz

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu przedstawiła swoją wakacyjną ofertę, nazwaną przez organizatorów „Wakacyjnym Skarbimierzem”. Rorpocznie się od imprezy rozrywkowej na terenie boiska sportowego w Skarbimierzu Osiedle (03-04 lipca). Na zakończenie zaplanowano Dożynki Gminne w Łukowicach Brzeskich (28-29 sierpień).

GBP Skarbimierz w czasie wakacji zorganizuje także festyny oraz imprezy animacyjno-kulturalne na terenie gminy Skarbimierz.

Zaplanowane są wycieczki do Żywca, Berlina i Pragi, oferta jest przygotowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Część kosztów pokrywa GBP Skarbimierz.