Skarbimierz Osiedle, więcej terenu

Skarbimierz Osiedle, więcej terenu

Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz dotyczy zmiany granic Skarbimierza Osiedle. Zmiana granic polega na włączeniu do Skarbimierza Osiedle części obszaru geodezyjnego Małujowic i Skarbimierza. Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie Urząd Gminy przeprowadza na zasadzie ankiety. Formularze ankiety można pobrać ze strony internetowej www.skarbimierz.pl (narazie nie ma takiego formularza na stronie internetowej)

oraz osobiście:

– Urząd Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, pok. Nr 14,

– Sklep spożywczy w Małujowicach,

– Sołtys w Skarbimierzu nr 22.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Skarbimierz
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Skarbimierza Osiedla, Skarbimierza i Małujowic

dot. zmiany obrębu

Informuję mieszkańców sołectwa Małujowice, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany granic Skarbimierza Osiedla, poprzez włączenie do Skarbimierza Osiedla części obrębu geodezyjnego Małujowice, Skarbimierz.

Termin konsultacji: od 05.03.2010r. do 15.03.2010r.

Uprawnieni: pełnoletni mieszkańcy Małujowic, Skarbimierza, Skarbimierza Osiedla.

Tryb i zasady konsultacji:

  • konsultacje będą prowadzone w formie ankiet zawierającej pytanie o następującej treści:

Czy jesteś za zmianą granic Skarbimierza Osiedla, polegającego na włączeniu do Skarbimierz Osiedla części obszaru obrębu geodezyjnego Małujowic, Skarbimierza ?”.

  • konsultacja polega na udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytanie poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi: „TAK”, „NIE”, „ WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”,

  • Urząd Gminy Skarbimierz zapewnia możliwość pobrania ankiety ze strony internetowej urzędu www.skarbimierz.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12, pok. Nr 14, w sklepie spożywczym w Małujowicach, lub u sołtysa w Skarbimierzu nr 22

  • Wypełnione ankiety należy składać do dnia 15.03.2010r. do urn wyborczych wystawionych w następujących miejscach:

– Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, pok. Nr 14,

– Sklep spożywczy w Małujowicach,

– u sołtysa w Skarbimierzu nr 22.

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.skarbimierz.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12, pok. Nr 14.

Wójt Gminy Skarbimierz

/-/ Andrzej Pulit

Pobierz ankiete