Dzisiaj na stronach WWW Gminy Skarbimierz zamieszczono dwie informacje na temat zebrań wiejskich i Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów do rady Osiedla.

Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów do rady Osiedla . Wybory odbędą się 19 grudnia 2010r. (niedziela) w lokalu wyborczym w Skarbimierzu Osiedle – Gminne Gimnazjum w godzinach od 900 do 1500.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie do 15 grudnia 2010r. przez urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Skarbimierz. Zobacz szczególy zarządzenia.

 

Zaplanowany porządek zebrań wiejskich:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania
  2. Sprawozdanie Sołtysa i Rady sołeckiej z działalności za okres kadencji
  3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
  4. Plan finansowy
  5. Sprawy różne

Przewodniczącymi zebrań będą sołtysi, obsługę kancelaryjną zapewni UGS. Zobacz terminarz spotkań.