pieczęć zarządzającego

INFORMACJA O BUDYNKU

Adres……………………………………………………………… Rok budowy……………..

Rok remontu kapitalnego ………………………….. i jego zakres……………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Opis techniczny:

Stan techniczny budynku………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Konstrukcja ścian……………………………………………………………………………….

Rodzaj stropu…………………………………………………………………………………….

Inne uwagi /w skład nieruchomości wchodzą: oficyna, przybudowa itp./

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Budynek jest przeznaczony do remontu ………………………………………………….

w jakim terminie……………………………………………………………………………….

W przypadku wspólnoty – podjęte uchwały remontowe – modernizacyjne

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Czy mieszkania w budynku /budynkach/ przenikają się

…………………………………………………………………………………………………….

Czy budynek położony jest na jednej działce……………………………………………

Powierzchnia przeznaczona do wspólnego użytkowania:

strych………………………………….. m2               w tym przynależny do lokalu………………… m2

pralnia…………………………………. m2

suszarnia……………………………… m2

klatka schodowa…………………….. m2

korytarz piwniczny………………….. m2

piwnice………………………………… m2                w tym przynależna do lokalu……………….. m2

inne…………………………………….. m2

Razem                                         m2

Pomieszczenia przynależne znajdujące się poza budynkiem:

W budynku znajduje się…………. mieszkań /w tym mieszkań…………….. sprzedanych / i

lokali użytkowych /w tym sprzedanych/…………………………………………………….

W którym roku sprzedano pierwszy lokal…………………………………………………..

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi……………………………….. m2

wraz z przynależnymi pomieszczeniami …………………………………………….. m2

Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych wynosi…………………………………. m2

wraz z przynależnymi pomieszczeniami ………………………………………………m2

RAZEM    …………………………………………. m2

Informacja dotycząca adaptacji strychu:

  • – rok odbioru……………………………………………………………………………………
  • – w trakcie wykonywania…………………………………………………………………….
  • – powierzchnia strychu zajęta na mieszkanie………………………………………… m2
  • – na czyj koszt wykonywana…………………………………………………………………

Skarbimierz Osiedle, dnia …………………….