XXXVII sesja Rady Gminy Skarbimierz

XXXVII sesja Rady Gminy Skarbimierz

XXXVII sesja Rady Gminy Skarbimierz odbędzie się 25 marca 2010r. o godzinie 10.00

Podczas obrad m.in. zostaną podjęte uchwały o nadaniu nazw ulic. Nadania imienia dla Gminnej Szkoły Podstawowej i Gminnego Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle. Zmianie budżetu Gminy na 2010r.

Więcej szczegółów w dalszej części informacji.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.02.2010r.
 4. Zapytania radnych i sołtysów.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o. z bilansem finansowym.
 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu Gminy na 2010r.
  • przyznanie dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Trójcy w Łukowicach Brzeskich
  • ustalenia ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostepnej prowadzonej przez PKS w Brzegu
  • rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Skarbimierz na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
  • nadania imienia Gminnej Szkole Podstawowej i Gminnemu Gimnazjium w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle
  • nadania nazw ulic
 9. Informacja na temat wniosków z zebrań wiejskich, które odbyły się w dniach 22-27.01 2010r.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 12. Zamknięcie Sesji.