Kontakt

Edukacja Skarbimierz

Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle powstał w 2009 roku. W jego skład wchodzi cztery jednostki: Gminna Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole Publiczne oraz dwie filie – w Lipkach i w Łukowicach Brzeskich. Mówiąc o edukacji w gminie Skarbimierz, trzeba podkreślić też istotną rolę Gminnej Biblioteki Publicznej.

Szkoła Skarbimierz

Szkoła w Skarbimierzu daje możliwość edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Do 2019 roku istniało tutaj również gimnazjum, które zostało zlikwidowane po wdrożeniu w życie projektu ustawy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oprawianie obrazów w sklepie Fotkom z Warszawy.

W szkole w Skarbimierzu prężnie działa samorząd uczniowski. Zrzeszenie to pomaga uczniom rozwiązywać problemy dotyczące życia szkolnego. Szkoła Skarbimierz dysponuje również świetlicą. Organizowane są w niej różnorodne zajęcia dla dzieci: warsztaty plastyczne, literackie, techniczne, ruchowe. Popołudniami dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach relaksacyjnych i wyciszających. Zarówno uczniowie, jak i rodzice mają do dyspozycji pedagoga szkolnego. Pomoc specjalisty jest nieoceniona w radzeniu sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Szkoła Skarbimierz proponuje swoim wychowankom ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybierać pośród kół zainteresowań, warsztatów rozwijających i lekcji dydaktyczno-wyrównawczych. W podstawówce w Skarbimierzu funkcjonuje również szkolna biblioteka.

Filie w Lipkach i w Łukowicach Brzeskich

Szkoła w Skarbimierzu ma swoje oddziały w dwóch innych miejscowościach. Są to filie w Łukowicach Brzeskich i Lipkach. W tych ośrodkach również istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy, biblioteki oraz zajęć pozalekcyjnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu propaguje ideę czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W czterech filiach: w Lipkach, Małujowicach, Zwanowicach i Żłobiźnie dostępne są czytelnie, wypożyczalnie i możliwość skorzystania z komputera z dostępem do internetu. Biblioteka w Łukowicach Brzeskich dysponuje wyłącznie wypożyczalnią książek. Prócz promowania literatury aktywizuje mieszkańców na wielu innych obszarach. Biblioteka organizuje zajęcia taneczne, wokalne i teatralne. Ponadto proponuje im spektakle, koncerty, widowiska i imprezy plenerowe. Gminna Biblioteka Publiczna organizuje również wycieczki krajoznawcze.