Historia Gminy Skarbimierz

Informacje o historii Gminy Skarbimierz są znikome. Nieliczne dane przetrwały po wojnie, a większość z nich to niemieckie opracowania. Dużą wagę przywiązują one do tutejszego lotniska. Nic w tym dziwnego, to ono stanowi istotę rzeczy w historii Gminy Skarbimierz.

Hermsdorf, czyli Skarbimierz

Przed II wojną światową miejscowość Skarbimierz należała do Niemiec . Nasi zachodni sąsiedzi nazwali ją Hermsdorf. Po roku 1945 wieś określano jako Hermanowicie. Ostatecznie nazwę miejscowości poprawiono na Skarbimierz.

Historia Gminy Skarbimierz zaczyna się w Brzegu

Żeby omówić historię gminy Skarbimierz, trzeba wspomnieć najpierw o jej poprzedniej siedzibie. Mieściła się ona w Brzegu. Została utworzona 1 stycznia 1973 roku. W skład gminy wchodziło 12 miejscowości: Skarbimierz, Brzezina, Kruszyna, Lipki, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Prędocin, Pępice, Pawłów, Zielęcice, Żłobizna i Małujowice. 1 czerwca 1975 roku gmina Brzeg znalazła się w obszarze nowo powstałego województwa opolskiego. Z dniem 1 stycznia 2002 roku siedziba gminy została przeniesiona do Skarbimierza-Osiedla. Obecnie w skład gminy wchodzi 15 sołectw: Lipki, Brzezina, Zielęcice, Małujowice, Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Pępice, Żłobizna, Pawłów, Kruszyna, Prędocin, Zwanowice i Kopanie.

Historyczne lotnisko

Historia gminy Skarbimierz mocno łączy się z tutejszym lotniskiem. Podczas II wojny światowej, kiedy aeroport należał do Niemiec, startowały z niego samoloty bombardujące Polskę. Z kolei w 1945 roku miejsce zostało przejęte przez wojska radzieckie, które opuściły bazę dopiero w latach 1991-1993. Obecnie niedziałające już lotnisko przekształcone zostało w bloki mieszkalne i budynki gospodarcze. Natomiast schrony i hangary pozostają nieużywane.

Obóz i historia gminy Skarbimierz

W południowo-wschodniej części lotniska mieścił się niegdyś obóz pracy. Bez wątpienia jest on ważną składową historii gminy Skarbimierz. Obóz pracy „Brieg-Pampitz” będący filią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rossen. Od 1939 do 1945 roku osadzeni byli w nim Polacy, Żydzi, Francuzy i Rosjanie. Po zakończeniu wojny nieopodal Skarbimierza odnaleziono mogiłę zgładzonych tam więźniów.

Starania o nadanie praw miejskich

Od roku 2018 do 2020 zwierzchnictwo gminy kilkakrotnie zabiegało o nadanie miejscowości Skarbimierz praw miejskich. Jednak starania te zakończyły się fiaskiem. Rząd argumentował odmowy brakiem układu urbanistycznego i rozwiniętej funkcji osadniczej w zestawieniu z przeważającymi rolami usługowymi oraz przemysłowymi.