Urząd Gminy Skarbimierz

Gmina Skarbimierz mieści się w województwie opolskim, w powiecie brzeskim. Jest to gmina wiejska, w skład której wchodzi 14 miejscowości. Pierwotną siedzibą gminy był Brzeg.

Lokalizacja Urzędu Gminy i jej władze

Urząd gminy Skarbimierz mieści się przy ulicy Parkowej w Skarbimierzu. Gospodarzem jednostki jest wójt Andrzej Pulit. Funkcję zastępcy wójta sprawuje Leszek Dyba. Natomiast sekretarzem urzędu gminy Skarbimierz jest Małgorzata Dubik. Pani Małgorzata Zacierka pracuje na stanowisku skarbnika gminy. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych. Przewodniczącym Rady jest Marek Kołodziej, natomiast zastępcą Piotr Szkoda.

Sołectwa Gminy Skarbimierz

Do Urzędu Gminy w Skarbimierzu należy 15 sołectw. Są to: Bierzów, Brzezina, Kopanie, Kruszyna, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pawłów, Pępice, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, Zielęcice, Zwanowice i Żłobizna.

Struktura organizacyjna i jednostki organizacyjne

Na Urząd Gminy Skarbimierz składają się trzy komórki organizacyjne: Referat Społeczno-Organizacyjny, Referat Finansowy i Referat Rolno-Inwestycyjny. Do jednostek gminy należą natomiast: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu, Straż Gminna, Biblioteka Gminna i Gminny Zespół Szkół. Na Zespół Szkół składają się: Gminny Zespół Przedszkoli Publicznych i Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle. Pracownicy z Ukrainy – WynajemPracownikow.pl.

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Skarbimierz czynny jest od poniedziałku do piątku. Petenci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 7:15 do 16:15, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:15 do 15:15, w piątki od 7:15 do 14:15. Radni dyżurują w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 15:15.

Historia Urzędu Gminy Skarbimierz

Poprzednią siedzibą gminy Skarbimierz był Brzeg. Gmina wiejska o tej samej nazwie istniała w latach 1973-2001. Jednocześnie Brzeg miał również miano gminy miejskiej. W czerwcu 1975 roku gmina weszła w skład nowego województwa opolskiego. 1 stycznia 2002 roku nową siedzibą gminy został Skarbimierz-Osiedle, z kolei nazwę gminy zmieniono na Skarbimierz.