Gmina Skarbimierz

Choć gmina Skarbimierz nie należy do dużych i licznie zamieszkałych, to nie sposób odmówić jej malowniczych krajobrazów, licznych zabytków sakralnych i terenów sprzyjających uprawom rolnym.

Położenie gminy Skarbimierz

Gmina Skarbimierz zlokalizowana jest po zachodniej stronie województwa opolskiego i należy do powiatu brzeskiego. Od północny graniczy z gminami Brzeg i Lubsza, od wschodu z gminami Lewin Brzeski i Popielów, od południa zaś z gminami Wiązów i Olszanka. Z kolei od strony zachodniej gmina Skarbimierz sąsiaduje z województwem dolnośląskim, a konkretnie z gminą Oława. Do 2002 roku siedzibą gminy był Brzeg. Później miano gospodarza zyskał Skarbimierz-Osiedle. Według danych Biuletynu Informacji Publicznej z 2011 roku gminę zamieszkuje 7325 osoby.

gmina skarbimierz

Skarbimierz – gmina rolna

Obszar gminy Skarbimierz liczy 110,5 km², z czego większość stanowią użytki rolne. Odpowiednia rzeźba terenu i jakościowe gleby sprzyjają prowadzeniu produkcji rolnej. Uprawą zbóż i chowem zwierząt zajmuje się tutaj ponad połowa aktywnych zawodowo mieszkańców. W produkcji rolnej dominuje hodowla ziemniaków i buraków, uprawa zbóż oraz chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Co warto zobaczyć w gminie Skarbimierz?

W gminie Skarbimierz prym wśród zabytków wiodą obiekty sakralne i wykopaliska archeologiczne. Warto odwiedzić kościoły: w Brzezinie, Pępicach, Kruszynie, Zwanowicach i Zielęcicach. Oprócz nich godna uwagi jest murowana świątynia w Małujowicach posiadająca jedne z najbogatszych w Polsce malowideł ściennych z epoki gotyku. Na polach tej samej miejscowości w XVIII wieku toczyła się bitwa o władanie na ziemi śląskiej. W Bitwie udział brały Prusy i Austria.

Niewątpliwą atrakcją stolicy gminy jest stare lotnisko. Początkowo niemieckie, później radzieckie, dzisiaj już niefunkcjonujące. Do końca II Wojny Światowej startowały stąd aeroplany bombardujące Polskę. We wsi Brzezina znajduje się duża płyta wykonana z granitu zdobiona orłem śląskim i napisem mówiącym o wybrukowaniu przez księcia na Legnicy i Brzegu – Jerzego drogi do Wrocławia w 1584 roku. Kolejnym zabytkiem gminy Skarbimierz jest pałac w Zwanowicach wzniesiony w XVIII wieku. Budynek klasyfikowany jest do stylu późnobarokowego. Obecnie na jego terenie mieści się dom seniora. Przez gminę Skarbimierz biegnie piękny Szlak św. Jakuba Via Regia. Prócz niego uwadze turystów nie powinna ujść wyspa Prędocińska w dolinie Odry. Wyspa otoczona rzeką Odrą pokryta jest malowniczym nizinnym lasem.