BRC certyfikacja

BRC – czym jest ten certyfikat

Certyfikacja BRC jest procesem, który gwarantuje, że dana firma ma odpowiednie standardy bezpieczeństwa żywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które produkują żywność dla dzieci lub osób starszych. Firma musi przejść audyt BRC, aby uzyskać certyfikat.

Audyt BRC składa się z oceny dokumentacji i procedur bezpieczeństwa żywności oraz fizycznego badania obiektu.

Podczas audytu sprawdza się takie rzeczy jak:

  • upewnienie się, że wszystkie surowce spożywcze są bezpieczne do spożycia
  • że produkty są przechowywane w bezpiecznych warunkach i że mają odpowiednią datę ważności
  • że produkty są przechowywane w czystych i higienicznych warunkach oraz, że personel pracujący w firmie ma odpowiednie szkolenia dotyczące higieny osobistej i żywności.

Jeśli firma spełnia wszystkie kryteria, może uzyskać certyfikat BRC.

Certyfikat BRC jest uznawany na całym świecie jako dowód, że firma dba o bezpieczeństwo swoich produktów. Firma może się także ubiegać o audyt BRC. Audyt BRC jest przeprowadzany przez niezależną firmę, taką jak Global Quality, i sprawdza, czy firma spełnia wszystkie kryteria. Jeśli firma nie spełnia któregoś z kryteriów, otrzymuje ona raport, który wskazuje na problemy. Firma może poprawić swoje praktyki i ponownie przejść audyt.

BRC to brytyjski instytut certyfikacji żywności. Jest on uznawany na całym świecie i jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa żywności oraz poprawa jakości. Aby otrzymać certyfikat BRC, firma musi przejść szereg testów i spełnić określone kryteria.

Testy obejmują m.in. sprawdzenie, czy produkty są wolne od drobnoustrojów, czy mają odpowiedni poziom składników odżywczych oraz czy są bezpieczne dla alergików. Firma może także musieć przeprowadzić testy na zawartość metali ciężkich.