IFS certyfikat

Certyfikacja IFS – Klucz do Sukcesu na Rynkach Międzynarodowych

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku żywnościowym jest ogromna, a konsumenci coraz bardziej świadomi i wymagający, posiadanie certyfikacji IFS od firmy Global Quality (International Featured Standards) staje się nie tylko atutem, ale często koniecznością dla producentów marek własnych oraz eksporterów żywności. Certyfikacja IFS potwierdza wysoką jakość produktów oraz gwarantuje bezpieczeństwo w procesie ich produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.

Dlaczego warto posiadać certyfikat IFS?

Standard IFS Food jest szczególnie ceniony przez producentów marek własnych oraz firmy eksportujące żywność na rynki zagraniczne. Jest to jeden z kluczowych standardów zapewniających bezpieczeństwo żywności, uznawany na całym świecie. Jego wdrożenie pomaga detalistom w wypełnianiu obowiązków wynikających z prawa, a także chroni dobra konsumentów. Standard ten ma na celu dbać o bezpieczeństwo produktów na każdym etapie – od produkcji, przez pakowanie, aż do momentu dystrybucji.

Obszary objęte standardem IFS Food

Wymagania normy IFS certyfikacji obejmują kluczowe obszary, takie jak odpowiedzialność kierownictwa, system zarządzania jakością (w tym HACCP), zarządzanie zasobami, planowanie i procesy produkcyjne, pomiary, analizy i ciągłe doskonalenie, a także obszar obrony żywności. Dzięki temu standard IFS Food spełnia wymagania rynku międzynarodowego oraz jest zgodny z wymaganiami w obszarze bezpieczeństwa żywności nałożonymi przez Unię Europejską.

Proces uzyskania certyfikacji IFS z firmą GLOBAL QUALITY

Kontakt i oferta

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu IFS jest skontaktowanie się z firmą oferującą certyfikację, taką jak GLOBAL QUALITY. Po rozpoznaniu potrzeb klienta, firma przedstawia indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu oferty i przesłaniu podpisanego zlecenia rozpoczyna się właściwy proces certyfikacji.

Audity i raport z auditu

Kluczowym momentem w procesie jest audit certyfikujący, podczas którego auditor ocenia kryteria niezbędne do otrzymania certyfikacji. Istnieje również możliwość przeprowadzenia auditu diagnostycznego przed auditem certyfikującym, co pozwala upewnić się, że wszystkie wymagane normy są wdrożone i funkcjonują prawidłowo. Po audicie sporządzany jest raport, który jest podstawą do podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji.

Decyzja o udzieleniu certyfikacji

Po pozytywnej weryfikacji raportu z auditu, podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu IFS. Firmy, które uzyskają certyfikację, są wpisywane do międzynarodowej bazy producentów certyfikowanych, co ma szczególne znaczenie przy współpracy z dużymi sieciami handlowymi.

Korzyści płynące z certyfikacji IFS

Posiadanie certyfikacji IFS Food przynosi szereg korzyści dla producentów żywności. Nie tylko wzmacnia ich pozycję na rynku, ale również obniża realne koszty dzięki systematycznym działaniom zapobiegawczym. Certyfikacja IFS ułatwia współpracę z sieciami handlowymi, buduje pozytywne relacje i zaufanie, co może przełożyć się na zmniejszenie ilości przeprowadzanych auditów zewnętrznych.

Dzięki wpisowi do międzynarodowej bazy producentów certyfikowanych, firmy zyskują nowe możliwości na rynkach globalnych, co jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji zagranicznej oraz budowania silnej, rozpoznawalnej marki. Certyfikacja IFS jest więc nie tylko gwarancją bezpieczeństwa i jakości produktów, ale również narzędziem strategicznym, które wspiera rozwój biznesu i otwiera drzwi do nowych możliwości.

Wsparcie na każdym etapie procesu

Firma GLOBAL QUALITY zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu certyfikacji, od pierwszego kontaktu, przez audity, aż po wydanie certyfikatu. Jest to ważne, ponieważ proces uzyskania certyfikacji może być wymagający i złożony, zwłaszcza dla firm, które po raz pierwszy decydują się na takie działanie. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w przygotowaniu do auditu certyfikującego, jak również pomoc w przypadku konieczności przeprowadzenia działań korygujących, są nieocenione i mogą znacząco przyspieszyć proces certyfikacji.

Certyfikacja IFS stanowi klucz do sukcesu na wymagających rynkach międzynarodowych. Jest nie tylko potwierdzeniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa produkowanych żywności, ale również strategicznym narzędziem, które otwiera producentom drzwi do globalnej ekspansji. Firmy, które zdecydują się na uzyskanie certyfikatu IFS, mogą liczyć na wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu, co jest gwarancją skutecznego i efektywnego wdrożenia wymaganych standardów.