Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Urząd gminy Skarbimierz poinformował o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych poniosą mniejsze koszty za wywóz śmieci z ich posesji.

Nowe stawki za wywóz śmieci

Urząd gminy Skarbimierz ogłosił zmiany w opłatach za odbiór odpadów od mieszkańców. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

Mniejsze koszty dla większych rodzin

Koszty poniesione za wywóz śmieci zależne są ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Stawka za jedną osobę wynosi 23 zł, za dwie osoby 46, natomiast w przypadku większej ilości osób koszty zmniejszają się. I tak na przykład za wywóz odpadów komunalnych w domu zamieszkanym przez 3 osoby zapłacimy łącznie 65 zł, czyli 19 zł za osobę. W przypadku 13-osobowej rodziny koszt wywozu śmieci wyniesie razem 157 zł, czyli tylko 8 zł za jednego domownika.

Nowe książeczki i dodatkowe opłaty

Do końca stycznia zostaną wydrukowane i przekazane mieszkańcom gminy Skarbimierz nowe książeczki. Nie będą obowiązywały dodatkowe opłaty za wpłaty po terminie.